top of page

פסק דין בית המשפט המחוזי

אחרי ימי דיון ארוכים בבית המשפט המחוזי, חקירת 9 עדים בהם מומחים, כ- 700 עמודי פרוטוקול, מאות מסמכים, וסיכומי הצדדים פסק המחוזי לטובת הנישום. (בבית המשפט העליון כערכאת עירעור התקיים דיון בודד, ללא הוכחות ועדים) 

 

פסק דין המחוזי 

 

פסק דין המחוזי – לינק לאתר בית המשפט המחוזי

bottom of page