top of page

המפקחת זרקה את החץ ואחר כך שירטטה מטרה

מתוך פסק דינו של בית המשפט המחוזי אשר ישב על המדוכה במהלך ימי דיון ארוכים שהוקדשו לחקירת עדים, בחן את המימצאים העובדתיים, לרבות מאות מסמכים: "קשה להשתחרר מהתחושה שהמפקחת זרקה את החץ, והחליטה שאין למערער מוניטין, ואחר כך שירטטה את המטרה. המפקחת התעלמה באופן בוטה מעובדות, מסמכים רבים שהוצגו.."
(סעיפים 65 עד 69 לפסק דין המחוזי)

* * * 

 

מתוך כתבתה של אפרת נוימן בעיתון דה-מארקר, 21/3/2019

בשנים האחרונות יש מגמה של הליכי שומות ארוכים ואגרסיביים שמנהלת רשות המסים... גם האווירה הציבורית היא כזאת שיש לגבות כמה שיותר מס...

 

מעל כל אלה נמצאים בתי המשפט, שבשנים האחרונות תומכים באופן מובהק ברשות המסים...

 

לקריאת הכתבה

Comics.png
bottom of page