top of page

הבית תמיד זוכה

נוקאווט מוחץ לטובת רשות המיסים בעירעוריה בעליון. (מתוך כתבה בעיתונות).

"הבית תמיד מנצח" – אמרה ידועה המלווה את המהמרים הנוהרים אל הקזינו בכיסים תפוחים ויוצאים ממנו ללא מכנסיים. עכשיו, כותבת אלה לוי-וינריב, מתברר שגם נישומים שנמצאים במחלוקת עם רשות המסים צריכים  לאמץ את הסיסמה ולדעת שהסיכויים פועלים לרעתם.

 

בכתבתה משתף עו"ד יניב שקל מניסיונו ומספר כי זכה וניצח בתיק מיסים בעליון וזה היה עבורו אירוע מאוד מפתיע שכן אינו רואה הרבה דברים כאלה. שקל אמר לעצמו: "בוא נבדוק עד כמה זה מצב נדיר, שבו נישום שמגיש ערעור לעליון אכן מנצח" ואכן גילה שמדובר בניצחון נדיר. ע"פ המידגם שערך, רק ב % 5 מהמקרים מקבל העליון את עירעורו של נישום על פסיקת מיסים במחוזי.

 

אבל נתון הזה לא הספיק לשקל. "אמרתי לעצמי שאולי זה הגיוני שרוב הערעורים של הנישומים נדחים, כי ההנחה היא שערעור מוגש לאחר פסק-דין של שופט מחוזי שבדרך-כלל מבין את הנושא שמובא בפניו, כששופטי המחוזי מומחים לענייני מס, והגיוני שבית-המשפט העליון מעדיף לכבד את הערכאה המחוזית"

 

שקל המשיך ובדק אבל הנתונים הבאים שגילה היו פחות הגיוניים. שקל הופתע לגלות שכאשר הערעורים הפוכים, היינו, רשות המיסים היא זו שמערערת, מתברר שברובם המכריע של התיקים האלה העליון דווקא הופך את פסיקת בית-המשפט המחוזי ופוסק לטובת רשות המיסים, תוך אי-כיבוד פסק-דינו של בית-המשפט המחוזי. לדברי עו"ד שקל אי אפשר להצדיק את הנתונים בטעות סטטיסטית. המספרים רחוקים מאוד מטעות סטטיסטית. ואכן, ע"פ המידגם שערך שקל, בכ-80% מהמקרים בהם רשות המיסים היא זו שמערערת, העליון מאמץ את עירעורה, לעומת רק כ- 5% במקרים בהם הנישום הוא המערער. היינו יחס של פי 15 לרעת הנישומים. 
ובשפה שאינה מתמטית: רק קומץ של 5 מתוך 100 נישומים שיערערו בפני העליון על החלטת המחוזי יזכו שהעליון יפסוק לטובתם. אבל כשרשות המיסים היא זו מערערת בעליון, על פסקי דין של אותם שופטים מחוזיים, היחס לא יהיה זהה אלא מוטה וב- 80 מתוך 100 מקרים העליון יפסוק לטובת רשות המיסים.

 

ערעורי מס בעליון: נוקאאוט מוחץ לטובת רשות המסים. אלה לוי וינריב, 15/12/2016, עיתון גלובס.

לקריאת הכתבה

bottom of page